Biblioteca

A continuació t’oferim una sèrie de publicacions que et poden ser de molta utilitat a l’hora de cuidar donant resposta a moltes de les preguntes que es van presentant dia a dia.

ELS CUIDADORS FAMILIARS. REPTE PENDENT DEL SISTEMA DE DEPENDÈNCIA.


Marc Cadafalch.
ELS CUIDADORS FAMILIARS. REPTE PENDENT DEL SISTEMA DE DEPENDÈNCIA.
Taula d’Entitats del Tercer Sector, juliol 2014.
“Els cuidadors familiars. Repte pendent del sistema de dependència” és un dossier on es reflexiona sobre el paper de les persones que es responsabilitzen de tenir cura d’un familiar en situació de dependència.
LA SOLEDAD DEL CUIDADOR.


Vicente Prieto
LA SOLEDAD DEL CUIDADOR.
La esfera de los libros, 2013.
“La Soledad del Cuidador” és un llibre basat en l’experiència del seu autor (Vicente Prieto) com expert en intervenció social on, mitjançant el relat de casos clínics, va transmetent un seguit de pautes que serveixen d’orientació i suport per la persona cuidadora.
DIARIO DE UN CUIDADOR.


Pablo A. Barredo
DIARIO DE UN CUIDADOR.
Plataforma, 2013
“Diario de un cuidador” relata la realitat de la persona cuidadora a través del testimoni personal d’un home que, amb trenta tres anys,  es va veure avocat a deixar la vida que portava i la seva professió per cuidar a la seva mare viuda i amb la malaltia d’Alzheimer.
LA BRUJULA DEL CUIDADOR: AYUDA PARA FAMILIARES Y CUIDADORES.


Raúl Córdoba
LA BRUJULA DEL CUIDADOR: AYUDA PARA FAMILIARES Y CUIDADORES.
Plataforma, 2010 “La brújula del cuidador” és un llibre directe i emotiu escrit per ajudar als familiars i cuidadors a viure una vida amb plenitdu i a prendre una actitud optimista enfront a la malaltia i les cures.
Y A MÍ ¿QUIÉN ME CUIDA?: ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENTRE EL DAR Y DARSE A SÍ MISMO.


M. Carmen Ramajo
Y A MÍ ¿QUIÉN ME CUIDA?: ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENTRE EL DAR Y DARSE A SÍ MISMO.
Debolsillo, 2009
“Y a mí ¿quién me cuida?” és un llibre que tracta de les necessitats de les persones cuidadores i pretén ajudar-les a trobar l’equilibri entre ajudar i ajudar-se.
CUIDADORES: UNA GUIA PRACTICA PARA LA SUPERVIVENCIA EMOCIONAL.


Barry J. Jacobs
CUIDADORES: UNA GUIA PRACTICA PARA LA SUPERVIVENCIA EMOCIONAL.
Paidós Ibérica, 2008
“Cuidadores: una guía práctica para la supervivencia emocional” és una publicació on el seu autor (B.J. Jacobs) ensenya set tasques psicològiques clau per poder ajudar a la persona cuidadora a realizar correctament el seu paper sense perjudicar altres àrees de la seva vida.


Aquest projecte s’emmarca en un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família per fomentar la capacitació de les persones cuidadores no professionals de les persones en situació de dependència menors de 65 anys, amb dependència per discapacitat i/o dependents menors d’edat per tal d’afavorir la millora de la seva qualitat de vida i dels que en tenen cura.