divendres, 14 de desembre de 2018

Què significa ser cuidador a cuidadora?

La persona cuidadora és aquella que dóna suport a un familiar en situación de dependència però cada experiència de cuidar és única.


En termes generals, les persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència són aquelles persones (familiars o amics) que presten a una persona amb dependència els suports necessaris per satisfer les seves necessitats bàsiques i aquelles altres necessitats derivades de la seva condició de dependencia.
Encara que tots els membres d'una família poden prestar els suports de manera que es reparteix la càrrega i les responsabilitats, existeixi la figura del cuidador o cuidadora principal.

"L'experiència de cuidar és diferent per a cada persona”.
El cuidador o cuidadora principal és aquell membre de la família que s'ocupa majoritàriament de la cura del familiar amb dependència, assumint un major grau de responsabilitat en les cures, en el temps, esforç invertit i en la presa de decisions.
Però, darrera de cada persona cuidadora hi ha una història, unes experiències, un seguit de vivències que fan única la seva experiència de cuidar.

El per què es cuida, a qui es cuida, la relació prèvia amb la persona cuidada, la causa i el grau de la dependència, l'ajuda que presten altres membres de la família, les pròpies exigències de la persona cuidadora, etc. són, entre d’altres, alguns dels aspectes que fan que aquesta experiència sigui diferent en cada persona cuidadora. 

I, per a tu, que significa ser cuidador o cuidadora?

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada