dimecres, 2 de setembre de 2015

Carta Europea del Cuidador Familiar

La Carta Europea del Cuidador Familiar pretén ser un document de referència europeu en el sector de les persones amb discapacitat i/o dependència i les seves famílies.
 

 

Des de fa ja un temps, la figura del cuidador o cuidadora no professional va guanyant presència social a tota Europa i, en aquest marc d’ajuda als cuidadors, sorgeix la “Carta Europea del Cuidador Familiar”.

En aquesta carta es recullen aspectes destacats dels principals documents internacionals que fan referència directa a la vida, la dignitat, els drets i la plena ciutadania de les persones amb discapacitat i/p dependència i els seus familiars.

També fa esment de les necessitats de les persones cuidadores tant si atenen a un familiar en situació de dependència fruit d’una malaltia, de l’edat, d’una discapacitat, etc.


L’escrit posa en relleu entre d’altres, el cuidar la salut física i emocional dels cuidadors, preservar els mateixos drets i oportunitats que qualsevol altre ciutadà, permetre la conciliació entre la via professional i familiar o  la solidaritat tant familiar com institucional cap els cuidadors i cuidadores.

En definitiva, amb aquesta carta es pretén posar de manifest la necessitat de preservar la qualitat de vida de les persones cuidadores i les seves famílies.

Per accedir al document original podeu fer click en el següent enllaç:

• Carta Europea del Cuidador Familiar.
 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada