dimarts, 3 de febrer de 2015

Les relacions interpersonals i els problemes de salut mental

Els problemes de salut mental afecten les relacions que la persona que el pateix té amb el seu entorn.


Ser diagnosticat d'alguna malaltia relacionada amb la salut mental provoca un gran impacte tant en el propi malalt com en la seva família.

En aquest vídeo professionals, persones amb problemes de salut mental i familiars parlen de com el trastorn pot afectar les relacions amb els altres especialment amb les persones més properes.

Es posa la  mirada en la vivència de la malaltia i els sentiments que provoca, en l'estigma que es basa en prejudicis i estereotips que neixen del desconeixement i provoquen discriminació i de l'autoestigma que porta a acceptar aquests prejudicis per part de la persona amb problemes de salut mental i que té conseqüències sovint devastadores en l'autoestima.

També es parla de com fer front als quadres delirants que alteren considerablement les relacions i es destaca el paper del cuidador o cuidadora per fomentar l'autonomia del familiar amb problemes de salut mental que sovint es veu reduïda degut a la malaltia.

En definitiva, aquest vídeo ens convida a reflexionar sobre el fet que cuidar un familiar amb un problema de salut mental, a més de comportar una atenció personal, sanitària i domèstica, implica una relació emocional i l'adquisició d'uns coneixements i habilitats que permetin afrontar eficaçment situacions de convivència amb al nostre familiar.
 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada