divendres, 14 de desembre de 2018

Units cuidem millor


Com millor siguin les relacions i la comunicació entre les persones implicades en el tenir cura, millor serà la qualitat de l'atenció.cuidar units
Font: Google images
  

Tenir cura d’un familiar implica un seguit de tasques, temps, dedicació, decisions, etc. que habitualment són assumides pel cuidador o cuidadora principal però que inevitablement afecten a la resta de membres de la família.
I tota aquesta implicació que demana la pròpia situació de dependència pot fer que apareguin situacions de conflicte i desacord entre el cuidador o cuidadora principal i la resta de familiars.
Aquestes tensions poden estar produïdes per discrepàncies entorn les decisions, el comportament o les actituds de uns o uns altres cap a la persona en situació de dependència o per la forma en què es proporcionen les atencions o es dóna suport. També el malestar pot ser degut als sentiments del cuidador o cuidadora principal cap a la resta de la família on sovint pot sentir que no valoren l’esforç que està realitzant.

"Cal afrontar les situacions de conflicte de forma positiva i constructiva”.
Fer front a aquestes situacions de forma positiva i constructiva no només beneficia la relació entre la persona cuidadora principal i la resta de familiars sinó també a l’atenció que rep la persona en situació de dependència.

Les preguntes que et suggerim a continuació poden ajudar a reflexionar entorn a com són actualment les teves relacions amb la resta de familiars:
·         Com et sents amb els teus familiars?
·         Amb quins familiars la relació és ara més propera? Per què creus que és així?
·         Amb quins familiars la relació ara és més distant? Per què creus que és així?
·         Han incrementat les discussions amb els meus familiars?
·         Parleu de com us sentiu i de les decisions que es prenen?
·         Hi ha algun tema relacionat amb el tenir cura del teu familiar dependent que reflexiones en privat? Que no comentes obertament? Quins? Per què?
I, per millorar-les, et facilitem les següents recomanacions:
·         Concretar el paper de cada membre de la família en relació a les atencions que necessita el familiar.
·         Compartir, entre els membres de la família, els sentiments davant la situació del familiar dependent i les informacions entorn al tenir cura d’ell o ella.
·         Donar el mateix valor a les opinions sobre el tenir cura del familiar de tots els familiars implicats.
·         Consensuar en el major grau possible totes les decisions que s’adoptin en relació a l’atenció del familiar.
En definitiva, com millor siguin les relacions i la comunicació entre totes les persones implicades en el tenir cura, millor serà la qualitat de les atencions que rebrà la persona en situació de dependència.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada