dilluns, 10 de novembre de 2014

Mesures de protecció legal i tutela

Aurora Amador, directora de la consultoria Àurea, ens explica en què consisteix la incapacitació legal i les seus riscos.
 

 
 
“Qué passarà quan jo no hi sigui” esdevé una de les preocupacions principals de les famílies de persones en situació de dependència.

Aurora Amador, directora d’Àurea, una consultoria que engloba diferents serveis adreçats a les persones amb Malaltia Mental ens explica que, davant aquesta preocupació, existeixen mesures de protecció legal com la incapacitació total i la incapacitació parcial.

Continua explicant-nos el procediment a seguir en un procés d’incapacitació i destaca la importància d’identificar, en primer lloc, les necessitats de la persona en situació de dependència.

Abans de decidir iniciar un procés d’incapacitació, l’Aurora recomana realitzar un estudi psicosocial de la situació personal de la persona en situació de dependència ja que la incapacitació té uns límits que, en alguns casos, poden perjudicar a la persona que s’incapacita o pot posar en risc la relació tutor-tutelat.
També ens parla de les fundacions tutelars que són entitats que assumeixen la funció de tutor legal de la persona en situació de dependència en cas que aquesta no sigui assumida pels familiars.

Informar a la persona que serà incapacitada és un altre punt que l’Aurora destaca dins de tot aquest procés a més de tenir clar que la persona necessita una protecció legal i un tutor.

Per últim, L’Aurora, des de la seva experiència, apunta que la figura del tutor està molt lligada a temes ètics que actualment estan per resoldre.

 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada