dijous, 14 de desembre de 2017

Lectura Fàcil
Nous títols de Lectura Fàcil

L’editorial SM, des del segell “El Vaixell de Vapor” ha presentat la primera col·lecció de llibres de Lectura Fàcil per facilitar que els alumnes amb necessitats educatives especials, entre 6 i 10 anys, puguin gaudir de les mateixes lectures que els seus companys d’aula.
Les històries, arguments i continguts dels llibres són els mateixos tot i estar presentats de diferent manera, més adequada per un tipus de lectors diferents segons indiquen des de SM. Els llibres consten amb el segell de Inclusion Europe (Associació Europea de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seves famílies) amb la garantia que han seguit les pautes europees per ser adaptats.


La Lectura Fàcil, segons l’Associació Lectura Fàcil, (ALF) són tant llibres, documents administratius i legals, textos informatius, pàgines web... que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International Federation of Library Association and Institutions) i Inclusion Europe quant al llenguatge,  el contingut i la forma.

L’ALF revisa els materials de Lectura Fàcil i els valida amb el logo LF. Aquests llibres i documents s’adrecen a tothom però especialment però especialment a les persones que presenten dificultats lectores, facilitant que aquestes persones tinguin accés a la lectura i a la informació.

dijous, 30 de novembre de 2017

Mediació Comunitària

Mediació Comunitària per millorar la convivència.


El proper 13 de desembre tindrà lloc una conferencia on es definiran els objectius de la mediació comunitària, quin és el marc normatiu d’aquesta pràctica, la seva implementació i a quins conflictes s’aplica.  La conferencia està organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) conjuntament amb el Dixit i tindrà lloc a les 17h.

La conferencia anirà a càrrec d’Eva Noguera, mediadora i treballadora social i servirà per explicar casos concrets de resolució de conflictes tant de tipus comunitari, familiar i organitzacional. Eva Noguera té experiència, tant a nivell públic com privat, com a formadora en mediació i gestió de conflictes.


Durant la xerrada, què tindrà lloc a Dixit Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, s'abordaran amb la participació activa dels assistents i la seva comprensió, unes tècniques de mediació que milloren la convivència a més d’un nivell.

dijous, 23 de novembre de 2017

Menys subjeccionsBaixa l’ús de les subjeccions

Un estudi recent, publicat pel Centre de documentació i Estudis SIIS ha demostrat una clara tendència a la baixa en l’ús de subjeccions físiques a les residències de la tercera edat.

L’estudi, realitzat entre setembre del 2011 i setembre del 2014, inclou a  41 residències repartides per varies comunitats autònomes, que acollien en total a 7.657 usuaris, el 63% dels mateixos tenien un diagnòstic de demència.  Es va mesurar l’exposició a deu tipus diferents de subjeccions físiques incloent la subjecció toràcica, subjecció abdominal, safata, cinturó abdominal al llit, etc.
La prevalença de les subjeccions físiques en aquest període de temps va passar del 18,1% al 1,6%, una diferència molt significativa que assenyala una millora considerable en la qualitat de vida d’aquestes persones.


El personal de les residències va rebre un programa de cures lliures de subjecció dissenyat per la Fundació Maria Wolff i Sanitas. No es va registrar un augment significatiu de caigudes amb lesió durant aquest període de temps.

dilluns, 13 de novembre de 2017

La Tecnologia al Servei de les persones.


La Tecnologia al servei de les persones amb Alzheimer.

Dins del marc del VII Congrés Nacional d’Alzheimer a Màlaga els dies 9, 10 i 11 de Novembre, els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) varen presentar un projecte que posa les noves tecnologies al servei dels malalts d’Alzheimer i les seves famílies.

Una polsera identifica als malalts extraviats i ajuda a localitzar-los si tenen problemes per tornar a casa. Aquesta polsera  conté les dades d’interès de l’usuari a més de proporcionar informació de contacte.

Les polseres es poden demanar a les seus de les Associacions Federades què es poden trobar en el següent mapa que mostra la Ubicació de les diferents associacions de la Fafac. Tenen un preu de 4’50 €.


Aquesta iniciativa vol donar tranquil·litat a les famílies de les persones que pateixen aquesta malaltia que els pot arribar a desorientar en entorns coneguts.

dijous, 9 de novembre de 2017

Pla Integral 2017-2019

El Govern potencia l’atenció integral a les necessitats educatives especials.


El Govern presenta el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions, on potencia l’atenció integral a les necessitats educatives especials derivades del trastorn mental.
Les actuacions en aquest àmbit s’han reforçat en els darrers cursos i seguiran fent-ho en tres aspectes molt importants: 


-         -  La creació del Centre de Recursos per atendre als alumnes amb dificultats CRETDIC el 2016.

-         - Posada en marxa de les Aules Integrals de Suport (AIS) als centres educatius durant el curs 2016-17.

-      -  Suport continuat dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) a les USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) dins les escoles ordinàries.
El treball en xarxa de diferents departaments com el d’Ensenyament, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies és el més destacat d’aquesta visió, on és vol evitar la compartimentació de la informació referent a les persones amb necessitats educatives especials que necessiten un suport des de diferents àrees.


El Pla Integral del 2017-2019 consolida aquest model d’atenció d’aquestes persones dins de la comunitat i amb l’objectiu d’assolir una millora permanent proposa que l’atenció que reben aquestes persones, per tal de solucionar els problemes que pateixen, vingui de manera integrada dins els diferents departaments.