dilluns, 25 de juliol de 2016

Quines són les necessitats de les persones cuidadores de familiars amb problemes de salut mental?

Ser reconeguts com aliats de ple dret en les cures i disposar d’oportunitats per reunir-se i compartir destaquen com a necessitats dels cuidadors de familiars amb problemes de salut mental.
 La Federación Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI) i el Centre for Care Research and Consultancy de la Universitat belga de Lovaina, ha realitzat la primera enquesta internacional per avaluar les experiències de les persones cuidadores que atenen un familiar amb problemes de salut mental.

En aquest estudi, anomenat “Cuidando de quienes cuidan (C4C)”, van participar 22 països i pretenia analitzar les experiències dels cuidadors i cuidadores no professionals i posar de manifest la rellevància de la seva tasca.

Entre les seves conclusions principals, destaca la necessitat dels cuidadors i cuidadores de ser reconeguts com aliats de ple dret en les cures i de ser escoltats i considerats seriosament pels professionals. També la majoria de les persones cuidadores (9 de cada 10) desitgen més oportunitats per reunir-se i compartir coneixements i experiències tant amb cuidadors o cuidadores professionals com amb altres familiars i cuidadors informals.

Pel que fa a les dades de l’estat espanyol, segons aquest estudi, la persona cuidadora habitual d’un familiar amb un problema de salut mental greu és una dona de 64 anys que cuida d’un fill durant una mitjana de 21 anys. En canvi, a nivell europeu, la  mitjana d’edat i l’edat de la persona cuidadora és més baixa (seria una dona de 60 anys que cuida del seu fill durant 15 anys).

L’estudi conclou amb un cojunt de recomanacions enfocades a la concienciació i sensibilització de la realitat dels cuidadors i cuidadores no professionals i com afecta la tasca de cuidar en les seves vides.

Podeu consultar tots els documents de l’estudi a:


 "Cuidando de quienes cuidan (C4C)"

dilluns, 18 de juliol de 2016

Com afrontar les preguntes repetitives dels familiars amb la malaltia d'Alzheimer

Freqüentment les persones amb la malaltia d'Alzheimer repeteixen les mateixes preguntes i aquesta situació sovint malestar a la persona que els cuida.

En aquesta infografia us presentem 5 idees per fer front a les preguntes repetitives que habitualment fan les persones amb la malaltia d'Alzheimer.
 
 http://www.freepik.es
 

dimecres, 13 de juliol de 2016

Com seran els cuidadors no professionals del futur?
L’àrea Social de Fundació Bancària “la caixa” i Matia Instituto Gerontológico, han elaborat el document “La carta Primero, las personas: Cuidar como nos gustaría ser cuidados”, en que es presenten els resultats sobre la dependencia de les persones grans i la seva cura.

Aquest estudi dirigit per Matia Instituto Metodologico s’ha realitzat una enquesta dirigida a 3.696 ciutadans i 1.088 professionals), en la que s’analitza com volem cuidar a les persones grans i com ells volen ser cuidats.

Es conclou que en el futur cada un de nosaltres ens farem responsables del nostre procés d’envelliment i situació de dependència. Aquest fet portarà a que caldrà definir un model en que es complementin les famílies, els serveis públics i els privats i a l’iniciativa social per a atendre a la persona en situació de dependència.

L’estudi posa de manifest:
  • El desig de mantenir, sempre que sigui possible, l’autonomia, i per tant, la possibilitat de prendre decisions.
  • El 42.3% dels individus expliquen que desitgen viure en el propi domicili.
Finalment es destaca la importància de la informació i formació. En la mesura que les persones ens fem responsables del nostre envelliment, ens caldrà conscienciar-nos de la importància de la prevenció per tal de poder prendre decisions en el nostre propi projecte de vida així com de la informació i formació per tal d’aprendre, i ensenyar, a cuidar-nos i a cuidar a als nostres familiars.